COMTUR VLC: formació en idiomes per a comerços

COMTUR VLC: formació en idiomes per a comerços

L’objectiu fonamental de l’Ajuntament de València és que el sector turístic de Ciutat Vella estiga capacitat en el coneixement i domini dels principals idiomes utilitzats per la major part dels visitants perquè puguen ser atesos en la seva llengua amb un nivell alt de qualitat i de fluïdesa en la comunicació. D’aquesta manera se’ls pot oferir una experiència de viatge més amigable i es millora la percepció de València com a ciutat acollidora.

 

Objectius d'aquest projecte:

● Capacitar les persones participants per a atendre correctament els clients d’origen estranger, tant per a donar la benvinguda com per a acomiadar-se, així com per a descriure els productes, realitzar ofertes i suggeriments, etc.

●       Aconseguir els coneixements necessaris per a comunicar-se amb certa fluïdesa en les situacions més freqüents que es produeixen als diferents punts de venda: boutiques, sabateries, supermercats, botigues de mobles, hostaleria, etc.

●       Donar a conèixer les expressions i el vocabulari necessaris perquè les persones participants puguen expressar-se en l’idioma amb relació als diners, imports, factures, etc.

●       Facilitar a les persones participants les pràctiques necessàries perquè desenvolupen la capacitat de donar indicacions i explicar com arribar als llocs.

●       Dotar dels coneixements necessaris per a la solució i tramitació de queixes o suggerències dels clients estrangers, així com per a la realització de comandes, factures i pressupostos.

●       Transmetre la correcta elaboració de cartes, faxos i altres documents, així com mantindre converses comercials per telèfon en l’idioma estranger.

 

Cursos ofertatss:

  • -ANGLÉS
  • -ALEMANY
  • -ITALIÀ
  • -FRANCÉS

Els cursos permeten obtindre un certificat d’aprofitament després d’haver-los realitzat i superat.

La formació serà asíncrona, de forma que s’adapte totalment a la disponibilitat de l’alumnat; les activitats i els continguts estaran a disposició en tot moment.

Els cursos s’adaptaran en dificultat als diferents nivells segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), referència de reconeixement internacional per a descriure el domini d’un idioma

 

CONSULTA EL LLISTAT DE CURSOS