Tallers d'Ocupació

NOVETAT!

TALLERS D'OCUPACIÓ 2023 APROVATS PER LABORA. (Dirigits a persones desocupades majors de 18 anys)

1r.- TALLER D'OCUPACIÓ GASTRO VLC 2023 (FOTAE/2023/32/46)

Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) Operacions bàsiques de Restaurant Bar (Nivell 1) + (HOTR0508) Serveis de Bar i Cafeteria (Nivell 2)

Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0308) Operacions Bàsiques de servei d'àpats (Nivell 1) + (HOTR0408) Cuina (Nivell 2)

Total: 20 alumnes/as
Ubicació: CMOF Magúncia

PROCÉS DE SELECCIÓ D'EQUIP DIRECTIU, DOCENT I ADMINISTRATIU: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA.
PROCÉS DE SELECCIÓ D'ALUMNAT: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA..

2n.- TALLER D'OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE III (FOTAE/2023/33/46)

Grup 1: (SEAG0109) Interpretació i educació ambiental. Nivell 3
Grup 2: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil, nivell 2 + (SSCB0110) Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals. Nivell 3

Total: 20 alumnes/as
Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró i Devesa Albufera

PROCÉS DE SELECCIÓ D'EQUIP DIRECTIU, DOCENT I ADMINISTRATIU: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA..
PROCÉS DE SELECCIÓ D'ALUMNAT: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA.

3r.- TALLER D'OCUPACIÓ CUIDA`M (FOTAE/2023/34/46)

Grup 1.- (SSCS0208) Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Nivell 2.
Grup 2.- (AFDA0211) Animació Físic Esportiva i Recreativa (590 HORES). Nivell 3. CMOF Lleons, c/ lleons núm. 9-11.

Total: 20 alumnes
Ubicació:CMOF LLeons

PROCÉS DE SELECCIÓ D'EQUIP DIRECTIU, DOCENT I ADMINISTRATIU: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA..
PROCÉS DE SELECCIÓ D'ALUMNAT: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA..

4t.- TALLER D'OCUPACIÓ PER A DONES MEDIACIÓ VLC (FOTAEM/2023/26/46)

Grup 1: Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de crides de teleassistència (310 hores) N2 + (SSCG0209) Mediació Comunitària N3. (10 alumnes/as)
Grup 2: (ADGG0208) Activitats Administratives en la relació amb el client

Total: 20 alumnes
Ubicació: CMOF Emilio Baró

PROCÉS DE SELECCIÓ D'EQUIP DIRECTIU, DOCENT I ADMINISTRATIU: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA..
PROCÉS DE SELECCIÓ D'ALUMNAT: No iniciat. Pendent de publicació de la instrucció de bases per LABORA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació General:

El programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té per objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de dihuit o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Resolucions de 28 de desembre de 2022, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aproven les convocatòries del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació i Tallers d'Ocupació per a dones per a l'exercici 2022, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits

Les persones destinatàries d'este programa seran persones desocupades majors de 18 anys. Demandants d’ocupació, registrades en un servei públic. Ser desocupades, no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.

Duració

Els Tallers d'Ocupació tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment.

Formació

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 1.2 o 3. També s'imparteixen itineraris de nivell 1+ 2 o 2+3. En aquest cas la no superació del primer nivell significarà l'expulsió del projecte.

Contractació

A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació  i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Video tutorial Labora de com inscriure's:: https://www.youtube.com/watch?v=j-cbbAtvi4Y

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

Es publicaran les bases generals en la web del Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases específiques dels Tallers d'Ocupació aprovats en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora.

Enllaç per a seguir informat:

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLERS EN EXECUCIÓ

TALLER D’OCUPACIÓ GASTRO VLC 2022 (FOTAE/2022/51/46)

Certificats de Professionalitat:
Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (290 hores)+ (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA. (Nivell 1+2)
Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0108) OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (350 hores) + (HOTR0408) CUINA (810 hores). (Nivell 1+2)
Total: 20 alumnes
Lloc d'Impartició: CMOF Magúncia

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT
SELECCIÓ DE L'ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE II (FOTAE/2022/54/46)

Certificats de Professionalitat:
Grup 1: (SEAG0109) Interpretació i educació ambiental (500 hores). Nivell 3
Grup 2: (AGAU0110) Producció de llavors i plantes en viver (580 hores). Nivell 2.
Total: 20 alumnes/as
Lloc d'Impartició: CMOF Emili *Baró.

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT
SELECCIÓ DE L'ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ INFORMACIÓ Y MEDIACIÓ PER A DONES (FOTAEM/2022/39/46)

Certificats de Professionalitat:
Grup 1: Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de crides de teleassistència (310 hores) (SSCG0209) Mediació Comunitària (420 hores). *Nivell 2 +3. (10 alumnes/as).
Grup 2: (HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant. (690 hores). 10 alumnes (Aula 3 Emilio Baró)
Total: 20 alumnes/as
Lloc d'Impartició: CMOF Emilio Baró

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT
SELECCIÓ DE L'ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ ACTIVA'T (FOTAE/2022/53/46)

Certificats de Professionalitat:
Grup 1.- (AFDA0211) Animació Físic Esportiva i Recreativa (590 HORES). Nivell 3.
Grup 2.- (AFDP0109) Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques: (370 HORES). Nivell 2.
Total: 20 alumnes/as
Lloc d'Impartició: CMOF LLeons

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT
SELECCIÓ DE L'ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------