Taller d’ocupació Esport i Salut

TALLER D'OCUPACIÓ ESPORT I SALUT (FOTAE/2021/50/46)

 

ACTA FINAL PER AL LLOC DE DIRECTOR/A DEL TALLER D´OCUPACIÓ D´ESPORT I SALUT 

Publicació acta final (22/09/2022)

PUBLICADA L´ACTA PROVISIONAL ENTREVISTES PER AL LLOC DE DIRECTOR/A DEL TALLER D´OCUPACIÓ ESPORT I SALUT (16/09/2022)

Publicació acta provisional entrevistes (16/09/2022)

PUBLICADA ACTA DE CONVOCATÒRIA PER A L'ENTREVISTA DEL LLOC DE DIRECTOR/A DEL TALLER D'OCUPACIÓ I SALUT (14/09/2022)

Publicació convocatòria (14/09/2022)

 

 

NOU PROCÉS DE SELECCIÓ

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER AL LLOC DE DOCENT PRIMERS AUXILIS

Aquest Programa està cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu (FSE) i l'Ajuntament de València.

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada parcial de 25 hores/setmanals, durant 1 mes, per a la impartició del mòdul formatiu “MFO272-2: primers auxilis”, en cadascuna de les especialitats del Taller d’Ocupació Esport i Salut: Animació Físic Esportiva i Recreativa (AFDA0211) i Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques (AFDP0109).

INSTRUCCIONS A LES PERSONES INTERESSADES A PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ D’UN/UNA DOCENT PRIMERS AUXILIS

Per a poder participar en el procés de selecció del TALLER D’OCUPACIÓ ESPORT I SALUT de l'Ajuntament de València, és necessari:

Presentar la sol·licitud, en model normalitzat de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de València (ANNEX II).

Dirigir-la al Grup de Treball Mixt de selecció de personal participant del projecte, juntament amb el curriculum vitae (ANNEX III) i la documentació acreditativa, degudament escanejada que s'indica en les bases generals publicades en la web de LABORA www.labora.gva.es/programas-formativos i en aquesta web municipal www.valenciactiva.es .

 

NOU PROCÉS!

LA DOCUMENTACIÓ S'HAURÀ DE PRESENTAR (VEURE BASES GENERALS) PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA PER MITJÀ DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, PREVISIBLEMENT, DEL 06 AL 12 DE SETEMBRE, TOTS DOS INCLOSOS.

ACTA BAREMACIÓ DE PERSONAL DOCENT PRIMERS AUXILIS (14/09/2022)

ES DISPOSARÀ D'UN TERMINI DE 3 DIES HÀBILS PER A PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA BAREMACIÓ (DEL 15 DE SETEMBRE A LES 0:00H AL 19 DE SETEMBRE A LES 23:59H). ES FARÀ PREFERENTMENT DE FORMA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS POSTERIORS A AQUESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE. NO S'ADMETRÀ NOVA DOCUMENTACIÓ.

ACTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS BAREMACIÓ DE PERSONAL I CITA ENTREVISTA (21/09/2022)

ACTA PROVISIONAL PUNTUACIÓ ENTREVISTES DOCENT PRIMERS AUXILIS (23/09/2022)

ES DISPOSARÀ D'UN TERMINI DE 2 DIES HÀBILS PER A PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA PUNTUACIÓ (DESDE EL 26 DE SETEMBRE A LES 0:00H AL 27 DE SETEMBRE A LES 23:59H). ES FARÀ PREFERENTMENT DE FORMA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS POSTERIORS A AQUESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/nc.nc.10

ACTA PUNTUACIÓ FINAL DOCENT PRIMERS AUXILIS (30/09/2022)

 

PROCÉS TANCAT

 

LA DOCUMENTACIÓ S'HAURÀ DE PRESENTAR (VEURE BASES GENERALS) PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA PER MITJÀ DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN EL TERMINI DE CINC DÍAS HÀBILS A PARTIR DE l'ENDEMÀ A LA PUBLICACIÓ DE LES CITADES BASES DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I PERSONAL ADMINISTRATIU EN EL TAULER D'EDICTES ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. (DEL 20 Al 27 DE JUNY, TOTS DOS INCLOSOS).

ACTA DE BAREMACIÓ DE PERSONAL DOCENT PRIMERS AUXILIS (08/07/2022)

ES DISPOSARÀ D'UN TERMINI DE 3 DIES HÀBILS PER A PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA BAREMACIÓ (DEL 11 DE JULIOL A LES 0:00H AL 13 DE JULIOL A LES 23:59H). ES FARÀ PREFERENTMENT DE FORMA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS POSTERIORS A AQUESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE. NO S'ADMETRÀ NOVA DOCUMENTACIÓ

ACTA DE BAREMACIÓ DE PERSONAL DOCENT PRIMERS AUXILIS (24/08/2022)

ES DISPOSARÀ D'UN TERMINI DE 3 DIES HÀBILS PER A PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA BAREMACIÓ (DEL 25 DE AGOST A LES 0:00H AL 29 DE AGOST A LES 23:59H). ES FARÀ PREFERENTMENT DE FORMA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS POSTERIORS A AQUESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE. NO S'ADMETRÀ NOVA DOCUMENTACIÓ.

ACTA DEFINITIVA PERSONAL DOCENT PRIMERS AUXILIS (01/09/2022)

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/nc.nc.10

Segons les bases, aprovades per la Direcció General de LABORA en data 20 de juliol de 2021, seran inadmeses les sol·licituds que no s'ajusten a aquest procediment.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificats de professionalitat

Grup 1: (AFDA0211) Animació físicoesportiva i recreativa (590 hores). Nivell 3.

Grup 2: (AFDP0109) Socorrisme en instal·lacions aquàtiques: (370 hores). Nivell 2.

 

Total: 20 alumnes

Lloc d’Impartició: CMOF Lleons

Data Inici: 30/12/2021

Data Fi: 29/12/2022