Escoles d'Ocupació Et Formem

ET Formem Activitats Administratives 2ª etapa

Normativa:

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació *Escoles d’*Ocupació *Et *Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa Comunitat Valenciana Fons Social Europeu Plus (FSE ) 2021-2027, per a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes (DOGV Núm. 9605 / 29.05.2023).

 

Certificats professionals:

Grup 1.

(ADGG0208) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT. Nivell 2. Hores completes del certificat: 800 h. + (ADGG0108) ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ. Nivell 3. Hores completes del certificat: 610 h.

Grup 2.

(ADGG0208) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT. Nivell 2. Hores completes del certificat: 800 h.

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: Centre Municipal d'Ocupació i Formació CMOF Lleons (C/ Lleons 9, València)

Duración: 12 mesos

 

Procés de selecció de personal docent d'idiomes (29/12/2023)

Selecció de personal docent d’idiomes anglés i francés.

 

El procés selectiu es realitzarà per convocatòria pública segons la Instrucció del Director General de LABORA-Servici Valencià d'Ocupació i Formació per a la selección del personal directiu, docent i administratiu d'Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

La relació de llocs de treball amb els requisits mínims exigits es detallen en l'Annex I. La baremació a aplicar es detalla en l'Annex IV de la Instrucció.

La informació completa de la convocatòria es troba disponible en el Tauler d'Edictes municipal.

La documentació se presentarà prioritariament por Seu Electrònica, en el següent tràmit:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.EM.75

Els següents impresos també es troben disponibles en Seu Electrònica:

Annex II. Sol·licitud per a participar en el procés de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels projectes (LABORA)

Annex III. Curriculum vitae. Escoles d'Ocupació ET FORMEM (LABORA)

Termini de presentació de sol·licituts: des del dia 02/01/2024 fins al 10/01/2024 ambdós inclusivament.

 

Actes provisionals (25/01/2024)

Publicades en Tauler d'edictes les Actes de Baremació provisionals dels llocs de docent d'anglés i docent de francés. (25/12/2024)

Termini de presentació d'al·legacions: Del 26/01/2024 al 30/01/2024 tots dos inclosos.

 

Actes definitives (02/02/2024)

Publicades en Tauler d'edictes les Actes de finalització del procés selectiu dels llocs de docent d'anglés i docent de francés.

Enllaç al Tauler d'edictes

Acta docent d'anglés

Acta docent de francés

 

Et Formem Activitats Administratives 1ª etapa

PROJECTE FINALITZAT

Normativa:

Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores.

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, 430 hores, de les quals 390 són de formació teoricopràctica i 40 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 1.

Grup 2: ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents, 440 hores, de les quals 360 són de formació teoricopràctica i 80 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 1.

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: Centre Municipal d'Ocupació i Formació CMOF Lleons (C/ Lleons 9, València)

Duració: 6 mesos.