Igualtat en l'Ocupació

València Activa treballa en diverses línies per a fomentar la igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral, sent una de les línies estratègiques clau en el VI Pacte per a l'Ocupació 2018-2020 , signat amb els agents socials i econòmics del territori:

 

Així doncs, València Activa compta amb un servei d'atenció directa i assessorament a empreses per al desenvolupament de Planes d'Igualtat en empreses que afavorisquen la inserció soci-laboral i promoció de la dona en l'empresa. Es tracta d'un servei d'assessorament facilita el recolze en totes les fases a través del compromís, el diagnòstic, el disseny, la implementació, l'avaluació, el seguiment i les propostes del propi pla. Més informació en igualdad@valenciactiva.es o cridant al 96.208.74.54.

 

A més, València Activa ha introduït la valoració dels plans d'igualtat com una clàusula social en les seues baremacions dels processos de contractació, fomentant en la pràctica l'accés real de les dones en el mercat de treball.

 

Des de València Activa es destinen un total de 230.000€ a programes i serveis que fomenten la inserció laboral de les dones en igualtat de condicions, a través de programes de formació, orientació i inserció laboral , tenint també accions específiques per a dones víctimes de la violència de gènere i/o risc d'exclusió social en matèria d'ocupació i a dones que volen incorporar-se al mercat de treball en sectors en els quals les dones estan sub-representades. Més informació en 96.208.74.54.

 

Convenis amb empreses: A través d'acords amb les empreses col·laboradores de l'Agència d'Ocupació València Activa , promovem l'ocupació femenina, com el subscrit amb Grup Nudisco (Tendes Vidal). Si eres una empresa interessada, posa't en contacte amb nosaltres a través  de ofertas@valenciactiva.es o cridant al 96.208.74.54.

 

També treballem la perspectiva de gènere en Emprenedoria. D'aquesta manera, en la línia d'ajudes d' Emprenedoria, la quantia s'incrementa per condició de dona i, al seu torn, existeix un premi Dóna Emprenedora; es realitzen programes d'autoocupació femenina i col·laborem amb una altra entitats, com Romani Women Job i Explora el teu Talent al costat de CEV i Florida.  

 

Finalment, assenyalar que treballem per la visibilització i promoció de les dones en sectors emergents com són la innovació i la tecnologia, com a Premis “Fundadores”, “Women Tech Makers”, “Trobades Àgora”, i “Women Go On”.