Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post Covid-19

L’Ajuntament de València va acorda desenvolupar un pacte global de recuperació i reconstrucció de la ciutat a través de tres eixos fonamentals d’actuació:

 

1) salut de les persones,

2) reactivació econòmica i

3) equitat i garantia de drets socials.

 

Este acord suposava articular un diàleg ample per tal de desplegar una perspectiva d’inclusió, per a garantir les necessitats i els drets bàsics de totes les persones sense deixar ningú arrere, i de sostenibilitat, que tinguera en compte els límits del planeta a llarg termini i el repte del canvi climàtic en este nou de paradigma posterior a la COVID-19.

Fruit d'aquest treball, es va crear aquest Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post Covid-19.