Avís Legal

L'Ajuntament de València, a través del domini valenciactiva.es, facilita informació d'interés general de la ciutat de València i en particular informació i gestions pròpies de l'administració municipal.

L'Ajuntament de València realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor; no obstant això, no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'Ajuntament de València no es responsabilitza de l'accés o de l'ús dels continguts. De la mateixa manera, l'Ajuntament de València no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguen en els enllaços a altres dominis que s'inclouen en valenciactiva.es.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, la qual es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que se’ls aplique.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament de València, podrà originar l'exercici de les accions que legalment procedisquen.

El tractament de les dades de caràcter personal que s'arrepleguen a través del domini està subjecte a les disposicions establides pel Reglament general de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la resta de normativa aplicable. La persona interessada podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els térmens establits en la legislació aplicable.